AFAMMG

 

 

 

 

 

 

 

AFAMMG és l'Associació de Familiars i Afectats per Malaltia Mental del Garraf, els quals els podeu trobar tots els primers dijous de mes al local de l'associació, ubicat a la plaça Enric C. Ricart núm. 12 bxos de Vilanova i la Geltrú. El seu telèfon és 648 27 33 35 i el mail de contacte afammg@hotmail.com

Aquesta associació atén a les persones tots els dimarts de 9 a 12h al Centre Cívic de St. Joan.

Breu ressenya històrica:

AFAMMG és una entitat sense ànim de lucre creada l’any 1998. Va néixer gràcies al treball d’un grup reduït de famílies que compartien una mateixa problemàtica; tenien algun familiar que patia alguna malaltia mental. Aquests familiars es van constituir com a entitat amb la finalitat d’establir un espai de suport i recolzament entre els amics i els familiars dels malalts mentals, amb l’objectiu de resoldre i donar resposta a aquelles situacions que apareixien amb grans dificultats i les famílies requerien ajuda.

A més AFAMMG és membre de:

 • FECAFAMM: Federació catalana d'associacions de familairs i persones amb problemes de salut mental.
 • FEAFES: Confederació espanyola d'agrupaciones de famílias y personas con enfermedad mental.

L'entitat està constituïda legalment i té una Junta Directiva formada per persones afectades i els seus familiars, tot tenint un president, secretari, tresorera i vocals. Compte amb el suport de professionals de l'àmbit de la psicologia i del treball social.

Objectius de l'associació:

1. Promoure totes aquelles activitats que suposin una millora de la qualitat de vida dels malalts i les seves famílies.
2. Augmentar l’associacionisme i les relacions de col•laboració amb entitats relacionades amb la malaltia mental, així com amb els agents socials, sociosanitaris i professionals del territori, per tal d’unificar criteris i accions comunes, en benefici dels malalts i les seves famílies.
3. Defensar els drets de les persones amb malaltia mental i les seves famílies.
4. Sensibilitzar i informar correctament a la ciutadania, amb l’objectiu de normalitzar la situació tant de les famílies com dels propis afectats, de millorar la qualitat de vida i garantir una participació plena dins de l’entorn comunitari.
 

Les activitats que realitza són entorn a la familia, als propis afectats, accions informatives i formatives, de sensibilització i difusió i de relacions externes.

Les activitats per les famílies són:

 • Activitat SUPORT PERSONAL I PRIMERA ACOLLIDA

Descripció Espai creat per atendre a les persones, escoltar-les, detectar i recollir les demandes i les necessitats, informació dels recursos.
Dates Durant tot l’any
Horaris Cita prèvia, al tel: 648.27.33.35
Lloc Local social de l’associació
Dut a terme per Treballadora Social, Itziar

 • Activitat GRUP D’AJUDA MÚTUA

Descripció Trobada de famílies amb objectiu de recolzar als familiars davant situacions crítiques quotidianes i d’angoixa personal per tal de millorar la qualitat de vida.
Dates D’octubre al juny
Horaris 2ón dijous de cada mes de 19h a 20h
Lloc Centre Cívic Sant Joan
Dut a terme per Families

 •  Activitat ESCOLA DE FAMÍLIES

Descripció És un programa de formació i psicoeducació que té com a objectiu maximitzar les competències dels familiars de persones amb trastorn mental sever, per tal de contribuir en el procés de recuperació d’aquests; com també donar eines als familiars per poder gestionar l’estrés que suposa tenir cura d’un familiar amb trastorn mental sever.
Dates: sessions quincenals
Lloc Centre Cívic Sant Joan
Dut a terme per Ramon , psicòleg

 

Tallers i serveis que realitzen i ofereixen: 

 • Taller d'informàtica: curs bàsic que es realitza de l'octubre al juny, tots els dilluns a la tarda.
 • Projecte amb una sola veu: formaicó d'una coral musical com a eina d'exteriorització dels sentiments i estrés, amb l'objectiu de desenvolupar la comunicació i la creativitat, tots els dimecres a la tarda al local de l'associació.
 • Taller d'horticultura: durant tot l'any a les Roquetes, per potenciar els hàbits saludables d'alimentació, contacte amb la natura, etc.
 • Servei d'atenció i suport psicològic individual: tot l'any per les tardes, amb cita prèvia per socis.
 • Espai de trobada cultural i/o oci: amb la finalitat de trencar l'aïllament i fomentar la vessant integradora a la comunitat amb celebracions en dies concrets.
 • Programa atenció domiciliària: durant tot l'any per afavorir la permanència del malalt a l'entorn natural.
 • Servei d'Assessoria legal: amb cita prèvia.

Altres activitats són les pròpies de la Junta i les comissions de treball.

A banda realitzen accions formatives i informatives mitjançant tallers a familiars i afectats, activitats de sensibilització i difusió com són el Dia Mundial de la Salut Mental i sensibilització comunitària (xerrades als intituts durant el curs escolar). A nivell de relacions externes tenen col.laboracions i coordinacions amb altres entitats i professionals relacionats amb la malaltia mental de la comarca.