Caritas

Càritas Interparroquial de Vilanova i la Geltrú és una entitat sense ànim de lucre, registrada al Llibre de Registre d'Entitats del Departament d'Acció Social i Ciutadania, de la Generalitat de Catalunya, depenent i vinculada a les quatre parròquies de Vilanova i la Geltrú.

Des de la seva existència a Vilanova i la Geltrú , ara fa gairebé 50 anys, i des de la seva acció social, Càritas intenta realitzar el seu gran objectiu, atendre a aquelles persones més pobres i marginades, intentant donar resposta a les seves necessitats. Evitar crear dependències evitables. Aquest objectiu es porta a terme a través de la vessant assistencial i de promoció de la persona.

Banc d'aliments

El Banc d'aliments és un dels serveis assistencials que Càritas Interparroquial fa a la ciutat. Consisteix en la distribució d'aliments entre les famílies i persones desvalgudes, amb alt risc de marginació social. Una situació agreujada per l’actual crisis econòmica.

Els usuaris del banc d'aliments i rober són les famílies i persones derivades directament pel treballador social de Càritas o pels Serveis Socials Bàsics municipals.
Els aliments es distribueixen dos dies per setmana, els dimecres (10 voluntaries) i dijous ( 7 voluntaris) de 5 a 7 de la tarda. Estem a la plaça Llorenç Garriga nº 1 Telf. 93-8165009

 

Ensenyament Solidari

El projecte “Ensenyament Solidari”, de Càritas Interparroquial de Vilanova i la Geltrú, és un centre d’acollida i formació per a dones, on s’imparteixen classes de costura, alfabetització i llengua catalana.

Es portat per voluntàries que, desinteressadament, dediquen part del seu temps per acollir i donar classes a dones que ho necessiten.

El nostre objectiu es ajudar-les a comunicar-se en el l’àmbit de l’escola, serveis mèdics, etc i així integrar-se a la nostra societat, facilitant el seu accés al món laboral.

Estem al Carrer Tigre, 34, 1er. de la nostra Ciutat. Tel. de contacte. 93 816 50 09, dimarts i divendres de 10 h a 13 h. i també al tel. 607 02 18 39

Nota. Actualment, Ensenyament Solidari, necessita voluntàries per les classes d’alfabetització, costura, català i també guarderia (per entretenir als nens, mentre les mares fan les classes).

 >> Col·labora

 

Reforç escolar

El projecte consisteix en una hora de reforç escolar, dimecres i divendres, per alumnes que no aconsegueixen el nivell d'assimilació esperat a l'escola. Els nens i nenes, que venen derivats des dels SSB municipals, se'ls imparteixen les classes personalitzades i individuals. El servei compta aquest curs amb 8 voluntaris i per fer les classes s'utilitzen els locals de la Parròquia de la Geltrú.
Nota. Actualment, Ensenyament Solidari, necessita voluntáries per les classes d'alfabetització, costura, cátala i també guardería (per entretenir ais nens, mentre les mares fan les classes).

 

Servei d'Orientació laboral

Càritas interparroquial de Vilanova inicia un nou servei, ubicat a la parròquia de la Immaculada de Mar. Es tracta del Servei d’orientació laboral, on per una banda s’orientarà a les persones que estan fent recerca de feina i per altra banda es recolliran les ofertes de treball que ens arribin.

El que es farà des del servei és fer d’intermediaris entre les persones que busquen feina i aquelles que necessites alguna persona per oferir-li treball. És per aquest motiu que volem demanar a les parròquies que totes aquelles persones que estiguin buscant una persona per treballar, es posin en contacte amb els mossens o bé directament amb la voluntària que portarà el SOL, per tal de que us puguem ajudar a trobar aquesta persona, alhora que estem ajudant a trobar feina a alguna persona que ho necessita.

L’horari d’atenció és:
Dimecres d’11h a 12h
Parròquia de la Immaculada
C/ Llibertat 143
Tel. 608 019 393

www.caritassantfeliu.cat