Casa d’Empara

FUNDACIÓ CASA D’EMPARA
Rambla Tomàs Ventosa, 30
08800 – Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 811 51 64
Mail: casaempara@casaempara.cat
Web: www.casaempara.cat 
 

Breu Història

La CASA D’EMPARA fou creada l’any 1875 per Na MAGDALENA DE MIRO I ALEGRET DE LLANUSA, per acollir avis i orfes desvalguts com a entitat de caràcter fundacional.

Respecte al funcionament del centre, Na Magdalena de Miró va deixar escrit i notificat a través dels seus marmessors, que escollia la Companya de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül per encarregar-se de l’acolliment dels avis i ensenyament dels nens.

Posteriorment, l’any 1880, ja va començar a funcionar l’escola, regida també per les mateixes Filles de la Caritat i que avui ha esdevingut l’Escola El Cim. Ja en el seu moment, es van signar una sèrie de contractes i escriptures segons les quals tant els Patrons de la Institució com les Filles de la Caritat se’n farien càrrec del funcionament del centre i interpretarien i desenvoluparien la voluntat de la fundadora. El 4 de desembre de 1909, la Institució fou declarada per Reial Ordre de Beneficència Particular.

La Institució segueix estant regida per una Junta de Patronat i la Companya de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül, encarregats de vetllar pels interessos de la Fundació i fer us adequat dels seus recursos.

La Casa d’Empara és un punt de referència per als ciutadans de la Vila. Ha estat sempre apreciada i considerada com ” cosa pròpia”. Molts vilanovins han passat en ella els seus últims dies. La Junta de patrons ha tingut molta cura en què aquesta Institució sigui un lloc de pas obligat en els gran aconteixements de la Vila, com ara les festes de Carnaval, els Tres Tombs, etc..

La capacitat actual de la Residència és de 74 places en règim d’internat, 30 de les quals son concertades amb el ICAS i 25 places com a Centre de Dia.

Òrgans de govern

Junta de Patronat
La Fundació Casa d’Empara es regeix per una Junta de Patronat formada per 8 persones que renoven els seus càrrecs cada quatre anys.

La Comissió Executiva
És un òrgan constituït el 1984 per portar a terme executivament les polítiques emanades de la Junta del Patronat.
Està formada per 12 membres, entre els quals hi figuren alguns membres de la Junta del Patronat, alguns professionals voluntaris, la Superiora de les Filles de la Caritat i el Gerent.

La Comunitat Religiosa
Des de la seva fundació l’any 1875 la gestió diària de la Casa d’Empara va estar al càrrec de les Filles de la Caritat.
Actualment, si bé continuen al càrrec de diferents serveis de forma voluntària, la gestió està encomanda als professionals que formen l’equip directiu.
La Comunitat actual viu a la tercera planta de l’edifici de la residència, on disposa de tots el serveis necessaris.

Equip Directiu
La gestió diària de la Fundació està encomanada a un equip de professionals en els seves diverses àrees:
Gerent: Que actua especialment en l’administració de les diferents branques de la Fundació ( Residència, Centre de Dia, Escola El Cim i Patrimoni ).
Directora: Que té la responsabilitat directa de tota l’àrea residencial i del centre de dia.
Assistent Social: Que actua sobretot vers els usuaris i les seves necessitats i relacions amb la família amb la finalitat de resoldre qualsevol problemàtica assistencial i social.
Responsable de RRHH: A cura de tot el tema del personal col•laborador i les seves funcions envers els residents i serveis generals.
Infermeria: Formada per 3 titulars d’infermeria que en els seus diferents torns estan a cura directa del residents a través dels diferents col•laboradors.

Equipaments i serveis

La Fundació Casa d’Empara té la seva seu social a la Rambla Tomàs Ventosa número 20 de Vilanova i la Geltrú.

Es tracta d’un lloc cèntric junt a la Rambla Principal i el carrer Llibertat, a pocs metres de la Plaça de la Vila i del mercat.

A aquest edifici de 3 plantes i de més de 3.000 metres quadrats està ubicada la Residència per la Tercera Edat i el Centre de Dia Magdalena Mirò.
Disposa d’amplis equipaments per ubicar els 74 residents a tota estada i la vintena llarga d’usuaris del centre de dia.

A la planta baixa estan ubicats els serveis generals: gimnàs, menjador, bugaderia, vestidors pel personal col•laborador, sales de visites, sala del centre de dia i despatx mèdic.

A la primera planta s’hi ubica la sala d’estar principal, les oficines i algunes habitacions.

A la segona planta hi ha la sala assistida per usuaris d’especial cura, l’office i habitacions.

A la tercera planta s’hi ubiquen algunes habitacions pels usuaris més vàlids i la residència de les Filles de la Caritat.

El conjunt disposa d’un ampli jardí de més de 1.000 metres quadrats i una capella neogòtica datada de finals del segle XIX.

La Residència de la Casa d’Empara i el Centre de Dia disposen dels següents serveis per els seus usuaris:

  • Metge i infermeria
  • Perruqueria
  • Podologia
  • Fisioterapeutes
  • Animadora sociocultural
  • Assistència psicològica
  • Assistència espiritual
  • Acompanyament individualitzat ( visites mèdiques, passeig, tràmits )