Grup ATRA

El Grup ATRA som un grup d’entitats sense ànim de lucre que treballem dins del sector dels serveis socials i de la salut. Tenim una experiència de més de 25 anys, oferint atenció i tractament a persones amb conducta addictiva, persones amb malaltia mental crònica i persones amb ris d’exclusió social.
Les entitats del Grup la formen: ATRA, ATART i ATRA CLINIC. Recentment, dues entitats del Grup vàrem crear SALUT MENTAL GRÀCIA (ute) per a la gestió de serveis de salut mental
 

 

La Llar Residència Pàdua, és un centre de caràcter residencial adreçat a persones amb trastorn mental sever, que precisen d’una supervisió i/o ajuda per fer les activitats de la vida diària.
La Llar Pàdua està situada dins del nucli urbà de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), amb capacitat per a 45 places d’accés públic, integrada en la Xarxa de Salut Mental de Catalunya, és un centre col•laborador de la Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família.
Un equip interdisciplinari d’especialistes (educadors/es socials, treballadora social, psiquiatre, infermera, psicòloga i monitors) amb presencia continuada les 24h. del dia, fan possible que persones amb malaltia mental crònica i amb procés d’inserció social, adquireixin més autonomia i independència per poder dur una vida normalitzada.

Llars amb suport per a persones amb malaltia mental de llarga durada. Aquests serveis estan considerats com recursos residencials de caràcter comunitari. Estan integrats a l’entorn social i situats en un edifici amb comunitat de veïns.

Aquest servei ofereix allotjament, supervisió i suport a persones que necessiten ajuda o recolzament per finalitzar amb èxit el seu procés d’inserció socio-laboral.L’accés a les places, es realitza a través de la Secretaria d´Inclusió Social i de Promoció de l´Autonomia Personal (SISPAP) de la Generalitat de Catalunya.
 

 

El Club Social del Garraf és un recurs dirigit a persones amb malaltia mental amb l’objectiu de promoure la seva integració social a través de l’oci. Es porta a terme un calendari d’activitats variat i dinàmic que ajuda als participants a relacionar-se i trencar el seu aïllament social.
Es fan activitats internes (taller d’empoderament, arts plàstiques, videofòrum, etc.), activitats externes a la comunitat (futbol sala, informàtica, senderisme, cuina, etc.) i activitats autogestionades (assemblea, sortides culturals, concerts, cinema, etc.).
 

 

Programa Actua Tots per Tots, un programa innovador d’atenció a la pròpia llar per a persones amb malaltia mental que tenen dificultats en la realització de les activitats de la vida diària. El programa és innovador, ja que incorpora la participació de persones amb malaltia mental també com a voluntaris. Les persones beneficiàries reben l’atenció d’un equip professional amb el suport de voluntaris amb i sense malaltia mental.

Programes de prevenció en temes de drogues i sexualitat/afectivitat adreçat a joves, famílies i professionals.
Durant el 2014 hem atès a 3.131 joves a nivell grupal, individual i comunitari als centres educatius de Vilanova i La Geltrú.