La Creu Roja

AJUDA HUMANITÀRIA
En el moment que succeeix alguna catàstrofe natural, el voluntari o voluntària que col.labori amb el projecte d’ajuda humanitària haurà de repartir cartells per tota la ciutat on s’indicarà el número de compte al qual s’han de fer les aportacions econòmiques. A més, haurà d’anar als medis de comunicació per informar sobre els fets i sobre l’interès de la Creu Roja en col.laborar amb la causa. Serà una tasca on l’objectiu principal serà la captació de fons per tal d’ajudar a la població afectada

AULA GAIA VILANOVA
Els alumnes que assisteixen a l’Aula Gaia i fan reforç de Ciències Natural i Ciències Socials obtenen recolzament personalitzat per part dels voluntaris/àries. Aixi doncs, segons el temari que estiguin donant a classe que dura una hora i mitja. Aquest temps servirà per fer exercicis i resoldre dubtes que tinguin els beneficiaris degut a la quantitat de informació escrita que contenen aquestes assignatures.

AJUTS TÈCNICS
El voluntari o voluntària que participi en el Banc d’Ajuts Tècnics haurà de fer principalment dues tasques segons es requereixi. La primera serà la de revisar periòdicament tots aquells ajuts tècnics dels que es disposi al banc, Si hi ha algun que estigui en mal estat l’haurà d’arreglar perquè el material sempre estigui a punt per deixar a l’usuari o usuària. La segona tasca consistirà en apropar ajuts tècnics al domicili d’aquelles persones que, per raons de dependència o mobilitat reduïda no puguin passar-se per l’Assemblea a buscar el material

CAMPANYA DE JOGUINES
Conforme van arribant les joguines aportades per les persones de la població, els voluntaris i les voluntàries fan la tria de les que estan en més bon estat i les classifiquen per edats. Quan es va apropant la data d’entrega (5 de gener aproximadament) i ja es té el llistat de destinataris, es procedeix a escollir tres regals per persona i a embolicar-los. Un cop fet això, els pares dels nens i nenes ja podran passar a recollir les joguines assignades.

CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ
Els voluntaris i voluntàries que col.laborin participant en les campanyes de sensibilització hauran de ser presents en el muntatge, desenvolupament i difusió de la campanya en qüestió. Així, un cop decidit el tema de la campanya, es procedirà a recollir el material i a muntar-lo el dia que correspongui. A més, s’explicarà a la gent que vegi l’exposició escollida tota la temàtica relacionada i l’objectiu que es persegueix. Finalment, es procedirà al desmuntatge del material.

CAPTACIÓ DE FONS
Dins de la captació de fons i més concretament, en la venda de loteria, els voluntaris i voluntàries que participin en el projecte hauran de fer diverses tasques. Entre d’altres, s’haurà de portar la loteria a les diferents botigues de la ciutat per tal de vendre-la a la població i fer difusió. També s’haurà de fer publicitat als medis de comunicació. Al final de la campanya s’hauràn de recollir els diners aconseguits de la venta a les botigues. Durant el període de difusió, també es farà algun acte puntual on s’instalarà una tauleta a algun indret cèntric de la ciutat per tal de vendre la loteria.

PREVENTIUS TERRESTRES
Els voluntaris i voluntàries es desplacen al lloc on es desenvoluparà la festa i on hi haurà una gran aglomeració de gent. Faran una tasca preventiva així com, d’atenció a les persones, incloent els primers auxilis si és necessari.

TELEASSISTÈNCIA MÒBIL PER VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Dins del projecte de teleassitència mòbil per víctimes de violència de gènere hi ha una activitat anomenada “Entre nosaltres”. En aquesta, una voluntària prestarà un temps a la setmana per xerrar, acompanyar.... a una usuària del servei. Es produirà un intercanvi d’idees fomentant les relacions entre les participants. L’objectiu és que la usuària pugui rebre un recolzament emocional per part de la voluntària, que li pugui explicar la seva experiència i la seva situació. Es pretén fomentar l’autoestima, la confiança i el recolzament en uns moments tan difícils.

TELEASSISTÈNCIA DOMICILIARIA
L’activitat que poden realitzar els voluntàris i voluntàries a aquells usuaris/àries de teleassistència consisteix en un acompanyament a domicili. L’objectiu és donar suport, recolzament i companyia a la persona gran per tal que no se senti sola i pugui fer algunes activitats en les que requereixi ajuda. Aquestes persones necessiten sentir-se segures i acompanyades i agraeixen una atenció continuada. Per aquest motiu, la persona voluntària va al domicili del beneficiari/ària i li proporciona conversa o bé, una passejada per la ciutat, entre d’altres coses. Totes les activitats variaran en funció de les necessitats de la persona gran i/o també, la disponibilitat del voluntari/ària

PERSONES GRANS


TRANSPORT ADAPTAT
L’activitat consisteix en passar a buscar als usuaris i usuàries pel seu domicili i acompanyar-los amb el transport adaptat fins el Centre de Dia al que assisteixen. Un cop finalitzada la jornada se’ls torna a acompanyar fins el seu domicili. Durant el trajecte se’ls ajudarà a apujar i a baixar del transport.

PERSONES AMB DISCAPACITAT


TRANSPORT ADAPTAT
L’activitat consisteix en passar a buscar als usuaris i usuàries pel seu domicili i acompanyar-los amb el transport adaptat fins l’escola o Fundació a la que assisteixen. Un cop finalitzada la jornada se’ls torna a acompanyar fins el seu domicili. Durant el trajecte se’ls ajudarà a apujar i a baixar del transport.

PROGRAMA D’ALIMENTS U.E.
El voluntari o voluntària que participi en el Banc d’Aliments haurà de fer principalment dues tasques segons es requereixi. La primera serà la de revisar periòdicament tots aquells aliments per controlar la seva caducitat. La segona tasca consistirà en apropar els aliments als usuaris que estiguin adscrits en aquest projecte.

AULA D’INFORMÀTICA
“Aula d’informàtica” és una proposta de Creu Roja on l’objectiu principal és impartir classes a aquelles persones que no tenen feina i això els dificulta l’accés a un nou lloc de treball, fet que els hi provoca un trasbals i inestabilitat en la seva vida diària. Aula Informàtica pretén donar una oportunitat a aquelles persones que tenen un clar interès pel desenvolupament del seu futur i per tant, volen aprendre informàtica el més aviat possible. L’objectiu és ajudar a les persones a tenir més eines per obtenir un lloc de treball

AULA CASTELLÀ
“Aula Castellà” es una proposta de Creu Roja on l’objectiu
Principal és impartir classes a aquelles persones que acaben d’arribar d’un altre país i no saben o no entenen prou bé la llengua, fet que els hi provoca un trasbals i inestabilitat en la seva vida diària. Aula Castellà pretén donar una oportunitat a aquelles persones que tenen un clar interès pel desenvolupament del seu futur i per tant, volen aprendre castellà el més aviat possible. L’objectiu és ajudar a les persones amb la llengua desconeguda per ell/a.