La Mensa del Cor

La Mensa del Cor és un projecte social abraçat per Càritas Interparroquial de Vilanova i la Geltrú per estar en sintonia amb els seus objectius de solidaritat amb els més desafavorits. Té com a fita principal ajudar a reduir les carències alimentàries de famílies de Vilanova i la Geltrú en situació de precarietat econòmica.
La desnutrició, resultat de la manca de mitjans econòmics d’una banda i de la manca de condicions essencials per a l’elaboració de menús adequats de l’altra es constata dia rere dia a través dels més petits de les famílies , els nens , per ser aquests la part més visible de la situació, però representa una realitat en augment i que afecta a persones de totes les edats.
La Mensa del Cor és una iniciativa ciutadana, gestada per un grup de dones que pretenen solidaritzar-se per a canviar una realitat que entenem forma part de la responsabilitat de tots, institucions i particulars. En aquest moment però, està formada per diferents voluntaris i voluntàries que porten endavant el projecte.
No representem a cap partit polític, tan sols volem, com entitat, ser la veu d’aquelles persones i famílies del nostre entorn més proper, moltes vegades invisibles i desconegudes.
El projecte es constitueix dintre de la coordinació de Càritas interparroquial de Vilanova i la Geltrú, establint els vincles adequats amb els altres projectes d’atenció als més necessitats, a fi d’aconseguir l’objectiu de lluita contra les mancances nutritives dels més petits, en un primer moment.
La principal línia d’actuació és promoure la implicació de la ciutadania de Vilanova i la Geltrú tant de particulars com empreses de qualsevol sector fins a obtenir els recursos alimentaris suficients que garanteixin el programa d’un àpat sencer al dia per a aquells nens que ara no ho tenen.
Aquesta iniciativa ha de ser entesa en aquest primer estadi com a projecte pilot, que reconegut per l’ eslogan ”Si volem, tots mengem” ens ajudi a cobrir l’objectiu de procurar àpats complets a nens de la localitat i que aquests es puguin mantenir durant el curs escolar 2012-2013.

El sistema que La Mensa del Cor utilitza per a obtenir els recursos alimentaris és l’ apadrinament d’aliments per part dels ciutadans. En la mida que es pugui i l’aliment que es desitgi, es pot fer arribar al Centre Cívic del seu barri.
L’apadrinament dels aliments es fa extensiu a les empreses de l’àmbit alimentari per aconseguir la quantitat suficient d’aliment proteínic generalment perible amb el qual completar la dieta. Així la suma de les aportacions dels ciutadans un a un i l’aportació de les empreses farà possible l’alimentació d’un grup d’escolars durant un any lectiu.


La Mensa del Cor posa a disposició de qui ho vulgui articles elaborats per les persones que la constitueixen. Així bosses solidàries, clauers, collarets, etc, ajudaran sense dubte a aconseguir els propòsits de solidaritat . Aquests articles poden ser bescanviats per productes alimentaris bàsics. Tanmateix s’accepten aportacions econòmiques a través d’ingrés en un compte de Càritas interparroquial a nom de La Mensa del Cor.
La Mensa del Cor apel•la a la demostrada solidaritat de la gent, sabent que cap ciutadà pot romandre indiferent a la injustícia social que compromet el futur de tots. Perquè tal com diu el nostre eslogan: “Si volem, tots mengem”.