Que és la Mesa?

La Mesa d’Entitats Socials és una iniciativa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que es va posar en marxa el mes de novembre de 2009. L’objectiu d’aquesta Mesa és sumar esforços per millorar la resposta a la ciutadania en les situacions de precarietat econòmica i de diferents nivells d’exclusió social, a partir de la cooperació i el treball en xarxa entre totes elles. La voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és donar veu a les entitats i col•laborar amb elles en el disseny, execució i avaluació de les polítiques socials de la ciutat.

 

Les entitats que en formen part duen a terme activitats i projectes de caràcter social per cobrir les necessitats bàsiques de les persones (alimentació, roba, habitatge...), per inserir-les laboralment i per millorar els seus coneixements amb l’objectiu últim de facilitar uns mínims de qualitat de vida i treballar per la cohesió social. Totes les entitats treballen amb voluntariat social i algunes d’elles amb suport professional.

 

La Mesa d’entitats socials pretén, a partir del treball en xarxa, millorar la resposta ciutadana a les situacions de precarietat econòmica i de diferents nivells d’exclusió social.

Els seus objectius són:

• Millorar els serveis que es presten a la ciutat aprofitant les sinergies entre les diferents organitzacions
• Organitzar la resposta de l’administració local i les entitats quant a la cobertura de les necessitats bàsiques dels ciutadans i ciutadanes de Vilanova i la    Geltrú, creant circuits únics, coneguts i estables
• Promoure el voluntariat social
• Sensibilitzar la població vilanovina no afectada directament per problemàtiques econòmiques i socials en la necessitat de col•laboració
• Crear canals per a que les persones, entitats i empreses que ho desitgin, puguin col•laborar econòmicament, amb productes, amb aportacions    econòmiques, amb temps o amb idees.